Proiect finanţat prin Programul Regional Vest

Banner

cod SMIS 311894

Titlul proiectului :  Creșterea competitivității SC REVIART SRL prin investiții în echipamente performante

Denumirea beneficiarului: SC REVIART SRL

Denumirea completa a programului de finanțare și a Autorității de Management:

Programul Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 1 „Regiune competitivă și inovatoare”, Obiectivul specific 1.3. „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”, Intervenția Regională 1.3.A „Sprijin pentru micro-întreprinderi Apel de proiecte nr. PRV/1.3.A/2”, Cod apel de proiecte MySMIS   „PRV/10/PRV_P1/RSO1.3/PRV _A12”.

Locul de implementare al proiectului:  Str. Patriarh Miron Cristea, nr. 9, ap. 1, Timișoara, jud. Timiș

Perioada de implementare a proiectului:  16.04.2024-30.04.2025

Valoarea totală a proiectului este de 653.133,24 lei, din care 416.452,08 lei finanțare nerambursabilă, respectiv 640.695,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității societății prin achiziția echipamentelor noi, performante, tehnologizate respectiv care contribuie la economisirea consumului de energie, specifice domeniului de activitate - 8622 precum și creșterea locurilor de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Crearea unui loc de muncă până la sfârșitul perioade de implementare - 8 ore pe zi.
  2. Dotarea societății cu echipamente și soft performante.
  3. Investiții în active corporale care contribuie la obținerea unei economii de energie.

Datele de contact ale beneficiarului:  

Tel. 0256 201 890; e-mail: office@centruldrd.ro; site: www.centruldrd.ro

 

Disclaimere

Pentru informații detaliate despre Programul Regional Vest, accesați www.vest.ro;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a ADR Vest

#dezvoltainvest