Politica datelor personale

Banner

Operatorul Centrul Medical Dr. D respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal si consideră că deținerea si prelucrarea acestor date trebuie sa fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale, adică Regulamentul UE 2016/679.

Prin prezenta va aducem la cunoștință modul in care vom utiliza aceste date în conformitate cu legea.

Scopul prelucrării datelor dvs. personale:

Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza pentru

 1. realizarea actului medical, adică pentru a vă trata sau a vă sfătui cu privire la problemele dvs. medicale
 2. alcătuirea de statistici sau studii medicale sub forma de raportări științifice, în mod anonim, folosite în învățământ și cercetare

Categorii de date personale privitoare la dumneavoastră prelucrate:

 1. Date de identificare (nume, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon)
 2. Date biometrice (înălțime, greutate)
 3. Date medicale necesare pentru următoarele proceduri:
  • Consult endocrinologic
  • Consult nutrițional
  • Efectuare eco tiroidian si mamar
  • Evaluare densitate mineral osoasă
  • Evaluare compoziție corporală

Destinatarii datelor personale privitoare la dumneavoastră:

Informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate in principal in cadrul Centrului Medical Dr. D. Probele biologice recoltate de Centrul Medical Dr. D vor fi trimise catre centrele de analiză însoțite de datele dvs. de identificare.

O parte din datele paraclinice si imagistice colectate de Centrul Medical Dr. D ar putea fi folosite în diverse raportări științifice. Acestea date sunt anonime, fiind  trict valori numerice sau imagistice, fără precizarea sursei sau fără alt conținut pe baza căruia ați putea fi identificat(ă).

Securitatea datelor personale privitoare la dumneavoastră:

 • Centrul Medical Dr. D asigură măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de Dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, in conformitate cu prevederile rgulamentului UE 2016/679.
 • Datele dvs. vor fi stocate pe o perioadă de maximum 5 ani.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului UE 2016/679:

 • dreptul de a fi informat(ă) asupra procesării datelor dvs. cu caracter personal
 • dreptul de acces la date (de a obține de la Centrul DrD, la cerere si in mod gratuit, o copie a datelor dvs. procesate de către noi)
 • dreptul de rectificare datelor (de a obține corectarea sau actualizarea datelor dumneavoastră incomplete sau inexacte)
 • dreptul “de a fi uitat”, adică dreptul de obține ștergerea datelor dvs. si de a fi informat(ă) despre aceasta operațiune
 • dreptul de a vă opune in orice moment prelucrării datelor dvs. personale
 • dreptul de a depune o plângere in fața unei autorități de supraveghere
 • dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate pe procesarea automata a datelor dvs. personale, inclusiv generarea automată de profiluri.

Daca doriți sa va exercitați drepturile de mai sus, va rugam sa va adresați cu o cerere scrisa, datata si semnata la recepția Centrului Medical Dr. D din Timișoara, Str. Patriarh Miron Cristea (fosta Asănești), nr. 9 sau prin intermediul poștei electronice (e-mail), la adresa office@centruldrd.ro.