PROF. UNIV. DR. VELEA PUIU IULIAN

Medic PRIMAR Pediatru

LOCUL DE MUNCĂ

Profesor universitar - Disciplina Pediatrie II (Decizia Rectorului UMF „V.Babeș” Timișoara nr. 199 / 03.04.2017)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2017 – prezent: Profesor universitar - Disciplina Pediatrie II, Universitatea de Medicină și Farmacie „V. Babeș” Timișoara – Decizia Rectorului UMF „V.Babeș” Timișoara nr. 199/03.04.2017

2020 - prezent - Membru în Comisia de Etică a UMF ”V.Babeș” din Timișoara (Decizia Rectorului UMF „V.Babeș” Timișoara nr.210/14.05.2020)

2016 – 2020

-    Membru în Comisia de Etică a UMF ”V.Babeș” din Timișoara (Hotărârea Senatului UMF ”V.Babeș” din Timișoara nr. 5 / 5821/26.05.2016)

-    Membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (CEACE) a Facultății de Medicină din cadrul UMF ”V.Babeș” din Timișoara (Hotărârea Senatului UMF ”V.Babeș” din Timișoara nr. 7 / 5821/26.05.2016)

2012 – 2016

-    Coordonator Disciplina Pediatrie II din cadrul Departamentului XI: PEDIATRIE

-    Membru în Senatul UMF „Victor Babeș” Timișoara (ales prin vot)

-    Consilier academic al Rectorului UMF „Victor Babeș” Timișoara (dispoziția 1994 / 15.03.2012)

2008 – 2017: Conferențiar universitar - Disciplina Pediatrie II – (Ord MEC nr. 3669/07.04.2008) Universitatea de Medicină și Farmacie „V. Babeș” Timișoara

2003 - 2008: Șef Lucrări - Disciplina Pediatrie II (comunicare nr.102 / 24.02.2016) Universitatea de Medicină și Farmacie „V. Babeș” Timișoara

1992 - 2003: Asistent universitar - Disciplina Pediatrie II – (comunicare nr.  85/24.02.19920, Universitatea de Medicină și Farmacie „V. Babeș” Timișoara

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2012 – prezent: Atestat de studii complementare “Endocrinologie și diabet pediatric” – Conform aprobarii MS nr. RA/51/12.11.2012, certificat seria C nr. 030612, nr. de înregistrare 32532 / 06 decembrie 2012, Spitalul Clinic Județean de Urgență  „Pius Branzeu” Timișoara – Clinica II Pediatrie

2004 – prezent: Competență în „Ecografie generală(certificat Seria C, nr 014217 / 2 iunie 2004, nr. înregistrare 15947)

2000 -  prezent: Competenţă în Diabet, Nutriţie şi Boli de Metabolism la copil (Diploma seria C, Nr. 003010 / 03.04.2000, nr. înregistrare 5015 / 2000), Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara – Clinica II Pediatrie

1999 – prezent:  Doctor în medicină – Ordinul Min. Inv. Nr 3772 /1999, Endocrinologie - Universitatea de Medicina și Farmacie „V. Babes” Timișoara

1998 - prezent : Medic primar pediatrie (Ordinul MS nr  694 / 1998), Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara – Clinica II Pediatrie

1994 -1998: Medic specialist pediatrie ( Ordinul MS nr  240 / 1994), Spitalul Clinic Judetean de Urgență Timișoara – Clinica II Pediatrie

1991 – 1998: Doctorand - Domeniul Endocrinologie: Teza de doctorat: “Studiul factorilor ce influenţează instalarea şi durata remisiunii parţiale în diabetul zaharat la copil” Universitatea de Medicină și Farmacie „V. Babeș” Timișoara

1990 – 1994: Medic secundar pediatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie „V.Babeș” Timișoara / Ministerul Sănătății

11.11.1989 – 01.12.1990: Medic pediatru - Dispensar Urban nr. 4  Pediatrie, Caransebeș, jud Caraș Severin.

12.11 1988 – 10.11.1989 : Medic pediatru - Dispensar Medical comunal Boroaia, Jud. Suceava.

01.12.1985 – 12.11.1988 : Medic stagiar pediatrie - Spitalul Clinic nr. 3 de copii Timișoara

1979 – 1985: Student Facultatea de Medicină, Specializarea Pediatrie, Institutul de Medicină Timișoara. Doctor medic (Diploma seria D, nr. 2050 / 1985 – Ministerul Învățământului)

COMPETENȚE PERSONALE

-  Coordonator Centrul regional Timișoara ”Terapie Diabet Zaharat - pompa de insulină”

-  Coordonator Compartiment „Endocrinologie și diabet pediatric” din Cadrul Clinicii II Pediatrie Timişoara (Dispozitia Manager Spital nr. 165 / 09.11.2016)

-  Coordonatorul Programului Național de Diabet în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Pius Branzeu” Timișoara (Dispozitia nr. 800 / 07.05.2015)

-  Coordonator Național Subspecialitatea „Endocrinologie și Diabet Pediatric” Ministerul Sănătății (Ord. MS nr 183 / 28 februarie 2012)

-  2009 – 2016 : Coordonator Ambulator integrat – cabinete pentru copii  din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Timişoara (dispozitia Manager Spital nr. 81 / 23.04.2009)

Limba(i) maternă(e) :Română

Limbi străine cunoscute:

ΙNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Franceza

B1

B2

B2

B1

B2

Engleza

B1

B1

A2

A1

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat


Cursuri de perfecționare

-     2005, 8 – 9 septembrie, Praga (Cehia), „Investigator Meeting for the Ferring Pharmaceutical study Protocol number FE999905 CS002

-     1996, 23 – 28 septembrie, Timişoara „International Training Course for Physiotherapist involved in Cystic Fibrosis Care for Eastern European Countries

-      1996, 6 - 9 septembrie, Cluj (Romania), International Postgraduate Course "Basic and Applied Endocrinology and Diabetes"

-     1995, 15 - 20 mai, Timişoara, "Diabetes in childhood and adolescences" 7-th East European Postgraduate Cours

-     1995, 11 - 18 martie, Sesto Alta Val Pusteria (Italia) - "Theoretical and practical aspects of the treatment of diabetic children" 5-th International winter course (ISPAD).

-     1994, 15 - 21 septembrie, Timişoara - "Second WHO/IDF European Diabetes Epidemiology Teaching Seminar"

-     1993, 4 - 5 mai, Timişoara Curs post universitar de Diabetologie Pediatrică cu participarea Acad. Prof. Dr. H.Lestradet (Paris - Franţa).

-     1992, 26 - 29 martie, Bucureşti - "Ameliorarea asistenţei diabeticilor ca urmare a recomandărilor declaraţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a Federaţiei Internaţionale pentru Diabet" Curs organizat de Comitetul de Educaţie Postuniversitară al Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa.

-      1992, 16 - 20  iunie, Timisoara - Curs Internaţional de Imunologie "New trends in basic and clinical immunology self recognition and autoimmunity "

Membru în societăți profesionale

-     Societatea Română de Diabet Nutriție și Endocrinologie Pediatrică - ENDOPED - (Membru Fondator și Președinte Executiv : 2014 - prezent)

-      Societatea Română de Pediatrie (Membru în Consiliul Director : 2013 - 2017)

-     Federația Română de Diabet  (FRDNBM) (vicepreședinte: 2016 – prezent)

-     Societatea Română de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice (SRDNBM)

-     Societatea Română de Genetică Medicală (SRGM)

-     Societatea Română de Endocrinologie (SRE)

-     Organizatia Națională Română pentru Ocrotirea Copiilor și Adolescenților Diabetici (ONROCAD)  și al ONROCAD Study Group.

-     International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

-     Societatea Europeană de Genetică Umană (ESHG)

-      European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)

Competențe și abilități sociale:

Comunicativ, spirit de echipă, devotat valorilor personale și organizaționale;

Competențe și aptitudini organizatoricede utilizare a calculatorului:MS – Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Permis de conducere: Categoria B;

Proiecte de cercatare dezvoltare

-    Proiect ”Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate” P_37_684 (durata: 15.09.2016- 12.09.2019) - Responsabil recrutare lot de copii – cercetator în medicina generală (în derulare)

-    Grant CNCSIS nr. 758 / 2006 – "Evaluarea factorilor imuno-genetici implicati in riscul de aparitie a diabetului zaharat tip 1 la populatia infantila" (durata = 2 ani: 2006-2007),  Director de Proiect: Dr. Velea Iulian

-    Grant CNCSIS nr. 755 / 2006 - "Noi direcții în diagnosticul și managementul suferinței cerebrale perinatale și consecințelor postnatale ale acesteia" (Durata = 3 ani : 2006-2008) Director de proiect Conf. Dr. Ilie Constantin - Membru în echipa de cercetare

-    Grant CEEX nr. 44 / 2006 – "Impactul alimentelor funcționale multicomponent în combaterea obezității și aterosclerozei" ANTIATERO-ALIM (Durata = 2 ani, 9 luni) Director de proiect: Conf. Dr. Simona Dragan – Membru în echipa de cercetare

-    Grant LEONARDO DA VINCI (Program de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale - Faza a doua: 2000-2006) cu titlul: "European harmonization of nursing curricula in Romania" Director de proiect: Conf. Dr. Simona Dragan – Membru în echipa de cercetare 

-    Grant de cercetare tip E (CNCSIS), cod proiect: E / 384 / 2002, "Cercetări aprofundate în afecţiuni genetice, metabolice şi nutriţionale cu impact populaţional la copil" Director Proiect: Prof. dr. Ioan Popa. – Membru în echipa de cercetare

Alte lucrări de cercetare-dezvoltare

-    2001 - Membru în Centrul de Boli Genetice, Metabolice şi Nutriţionale din cadrul Clinicii II Pediatrie acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Ministerul Învăţământului şi Cercetării ca „Centru de Cercetare tip C” (Certificat nr. 96 / CC-C, Bucureşti, 11.05.2001)

-    1995 - Membru în colectivul de cercetare a geneticii DZ tip 1 în Romania, studiu coordonat de Prof. dr. Constantin Ionescu-Tirgoviste (INDNBM "N. Paulescu" Bucuresti) în colaborare cu Prof. John Todd (Oxford University, UK),

-    1994 – prezent: Membru ONROCAD Study Group, participant la studii de epidemiologia DZ (tip 1) la copil şi adolescent (studii finalizate prin lucrări științifice comunicate la manifestari ștințifice naționale și internaționale).

Premii și distincții

-     Premiul 1 pentru Comunicarea Orală: „Rolul excesului ponderal în apariția tulburărilor glicemice...” autori: Ionela Tămășan, Iulian Velea, Corina Pual, Mirela Mogoi,  susținută în cadrul Conferinței Naționale de Pediatrie, București 2-5 aprilie 2014. 

-     Premiul I la sesiunea Postere „Agora Diabetologica” - poster: „Relaţia echilibru glicemic – mineralizare osoasă în diabetul zaharat tip 1 cu debut în copilărie” autori: Velea I., Popa I., Paul C., Oneţ D., Velea O.A., Lebu O. Al 31-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Timişoara, 24-27 Mai 2005,

-     Premiu la sesiunea „Postere” pentru lucrarea: „Aspecte imagistice în deficitul de hormon de creştere la copil. Corelaţii între funcţia endocrină şi aspectul morfologic” autori: Corina Paul, Popa I., Velea I., Ana Maria Vesa, Bîrsăşteanu F. Al III-lea Simpozion naţional de „Boli genetice, endocrine şi demetabolism la copil”, Cluj, 10-12 iunie 2004,

-     Premiu la sesiunea ”Postere” pentru lucrarea „Studiul densităţii osoase la adolescenţii cu diabet zaharat insulinodependent – rezultate preliminare” autori: Velea I., Popa I., Corina Paul, Oneţ D., Luminiţa Mihu, Oana Lebu, Roman B.”, Al 3-lea Congres Naţional Al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Arad, 10-12 noiembrie 2004.

-     Premiul II la sesiunea Poster „AGORA DIABETOLOGICA” pentru lucrarea „Bolile autoimune asociate diabetului zaharat insulinodependent la copil”, autori: Velea I., Popa I., Corina Paul, Ioana Zosin, Daniela Grecu. - Al XXVIII-lea Congres Naţional, cu participare internaţională, de Diabet Nutriţie şi Boli Metabolice, Bucureşti, 15 – 18 mai,

-     Premiul pentru cel mai bun material original de educaţie realizat în anul 1996 pentru filmul „O zi din viaţa unui copil diabetic” (autori: Velea I., Griza S.), oferit de ONROCAD şi Fundaţia “Cristian Şerban” la simpozionului organizat la Buziaş în aprilie 1997.

-     Nominalizat de International Biographical Centre Cambridge şi inclus în: “Dictionary of International Biography – Twenty fifth Edition” 1997, p. 413.

Rezultate deosebite în activitatea medicală și de cercetare

-      1995 - Studiul multicentric realizat în România de Prof. dr. H. Loeb (expert OMS), prin dozarea hemoglobinei glicozilate în laboratorul Prof. dr. Reinauer din Germania (acreditat OMS pentru aceste determinări) a relevat că cea mai mică medie a hemoglobinei glicozilate din România, a fost obţinută la copiii cu diabet zaharat aflaţi în evidenţa şi tratamentul Clinicii II Pediatrie Timişoara.

-      2003 - Cu ocazia simpozionului "Achizitii recente in tratamentul diabetului zaharat la copil: pompa de insulina si senzorul glicemic" organizat in perioada 20-22 martie, Clinica II Pediatrie a fost prima clinica de pediatrie din tara care a introdus la copilul cu diabet zaharat tratamentul cu pompă de insulină.

Referințe

-      Prof. univ.  dr. Romulus TIMAR,  

Șef Clinica Medicala III Diabet Nutriție și Boli de Metabolism, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Branzeu”  - UMF „V.Babeș” Timișoara

-      Prof. univ. dr. Liviu POP

Șef Clinica II Pediatrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Branzeu” – UMF „V.Babes” Timișoara

-      Prof. univ. dr. Dana Stoian,

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Branzeu” – Departament Medicina Interna - UMF „V.Babes” Timișoara